Geen voetbal tot en met 30 april

Beste,
de Belgische Voetbalbond heeft beslist
– dat er geen wedstrijden mogen plaatsvinden tot en met 30 april;
– dat alle activiteiten, zoals paaskampen, geannuleerd worden minstens tot na de paasvakantie.
Wat de trainingen betreft: die zijn tot nader order nog altijd opgeschort tot en met 5 april, zoals beslist door de Veiligheidsraad. Voor de periode daarna zal VC Herentals de adviezen van de Veiligheidsraad en de KBVB opvolgen, maar de kans is reëel dat ook de trainingen nog langer dan 5 april zullen worden opgeschort.
Uiteraard zal de club u hier verder over blijven informeren.
Gelieve in afwachting van meer nieuws de adviezen van de overheid nauwgezet op te volgen. Blijf zoveel mogelijk thuis (binnen het gezinsverband), zodat deze crisis zo snel mogelijk bedwongen kan worden.
VC Herentals wenst iedereen heel veel sterkte en solidariteit de komende tijd.